Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου μας, που προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες στις 17 Ιουνίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18 Ιουνίου 2020 και αποτελείτε από πέντε παλιά μέλη και έξι νέα, είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος : Λογαράς Ηλίας

Αν.Πρόεδρος : Τσιρόπουλος Αθανάσιος

Α΄Αντ/ρος : Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

Β΄Αντ/ρος : Κόμπλας Δημήτριος

Γ.Γραμματέας : Ψαλτάκης Αλέξανδρος

Αν.Γραμματέας : Φαρδέλλας Χρήστος

Ταμίας : Τραγουλιάς Αντώνιος

Αν.Ταμίας : Νταφογιάννη Ευτυχία

Μέλη : Κραβαριώτης Κων / νος

Νταγιούκλας Αθανάσιος

Σγούρας Δημήτριος

Σχετικές δημοσιεύσεις