ΕΡΓΑΝΗ : Άνοιξε η πλατφόρμα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή των δηλώσεων για την αποζημίωση των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ΚΑΙ για την ειδική κατηγορία των προπονητών ποδοσφαίρου. Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε με το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους προπονητές ποδοσφαίρου που προβλέπεται στην με αριθμό 11956/369/18-3-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1067) δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης όσοι : α) Έχουν σύμβαση εργασίας σε κάποιον εργοδότη ή είναι δημόσιοι υπάλληλοι, β) Λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. γ) Λαμβάνουν την αποζημίωση…

Περισσότερα