Μεγάλη επιτυχία της ΠΕΠΠ

Συνεδρίασε στις 29 Ιανουαρίου 2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κι έλαβε, μεταξύ των άλλων και την παρακάτω απόφαση.   Να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας την αναγνώριση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου ως νέου μέλους της, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. Η εισήγηση θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. τον Ιούνιο του 2021.   Είναι μια απόφαση σταθμός για τα Ελληνικά δεδομένα αφού η Π.Ε.Π.Π, με βάση το ισχύον Καταστατικό της ΕΠΟ και των υπερκειμένων Αθλητικών Αρχών, θα είναι πλέον μία καινούργια…

Περισσότερα