Σήμερα η εισήγηση του κ.Γρ.Μπιζά στις 16.00

• Πέμπτη 30/04/2020 – Εισηγητής: Γρηγόρης ΜΠΙΖΑΣ , Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης.(MSc), Προπονητής ποδοσφαίρου (UEFA PRO).

Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να παρακολουθήσουν, τις εν λόγω επιμορφωτικές εισηγήσεις, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το email τους, στο email του Συνδέσμου Προπονητών Αχαΐας sppachaias@pepp.gr ή στο email του Προέδρου κ. Ηλία ΛΟΓΑΡΑ ilogaras@gmail.com

Για την παρακολούθηση όλων των επιμορφωτικών εισηγήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν στον υπολογιστή τους στη διεύθυνση https://zoom.us/join και να εισάγουν το Meeting ID που θα τους σταλεί την ημέρα της κάθε εισήγησης στο email τους.
Επίσης μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή από Play Store στο κινητό τους και να παρακολουθήσουν από εκεί τις εισηγήσεις, εισάγοντας πάλι το Meeting ID που θα τους σταλεί την ημέρα της κάθε εισήγησης στο email τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις