ΠΕΠΠ : Γενική Συνέλευση

Το Σαββατοκύριακο 18- 19 Ιουνίου στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε η Γεν. Συνελευση της ΠΕΠΠ
με θεματα ,Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και τροποποίηση του Καταστατικού.
Τον Σύνδεσμο μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ηλίας Λογαράς και ο Γεν. Γραμματέας Αλέκος Ψαλτάκης.
Οι Απολογισμοί ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Την ΕΠΟ εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τάκης Παπαχρήστος

Σχετικές δημοσιεύσεις