Παράταση Επανεξέτασης μέχρι 32/12/21

Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) στα πλαίσια της ενημέρωσης των Συνδέσμων, σας ενημερώνει ότι η Ε.Π.Ο. εξέδωσε σήμερα τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

1. Παράταση του δικαιώματος επανεξέτασης έως τις 31.12.2021 σε όλους τους υποψήφιους προπονητές όλων των διπλωμάτων που ολοκλήρωσαν την Σχολή τους εντός του 2018. Η παράταση γίνεται καθώς λόγω της πανδημίας SARS – COVID 19 δεν ολοκληρώθηκαν οι Σχολές Επανεξέτασης που είχαν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν.

2. Παράταση του δικαιώματος επανεξέτασης έως τις 31.12.2021 σε όλους τους υποψήφιους προπονητές των διπλωμάτων NATIONAL C και UEFA PRO που είχαν ολοκληρώσει αντίστοιχες Σχολές προπονητών μέχρι 31.12.2017. Η παράταση γίνεται καθώς λόγω της πανδημίας SARS COVID – 19 δεν ολοκληρώθηκαν οι Σχολές Επανεξέτασης που είχαν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν.

Σχετικές δημοσιεύσεις