Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου

Η εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου που προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 25ης Απριλίου 2016.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λογαράς Ηλίας
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαλόπουλος Νώντας
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχοινάς Φίλιππος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψαλτάκης Αλέξανδρος
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καψάλης Κωνσταντίνος 
ΤΑΜΙΑΣ: Τραγούλιας Αντώνιος
ΜΕΛΗ
: Δρακοπαναγιωτάκης Ιωάννης
: Κραβαριώτης Κωνσταντίνος
: Τσιρόπουλος Αθανάσιος