Δευτέρα 16.00 : Ο Γιάννης Πετράκης

Συνεχίζοντας τις Διαδικτυακές  Επιμορφωτικές Ημερίδες ο Σύνδεσμος μας, σήμερα φιλοξενεί τον γνωστό συνάδελφο Γιάννη Πετράκη, ο οποίος θα εισηγηθεί το θέμα,

» Επιθετική ανάπτυξη «

Σχετικές δημοσιεύσεις