Γενική Συνέλευση και Εκλογές στο Σύνδεσμο

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αχαίας, καλεί τα μέλη του, σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 17.00

στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην καθιερωμένη Γενική Συνέλευση, με θέματα:
1- Διοικητικός Απολογισμός και έγκριση αυτού.
2- Οικονομικός Απολογισμός και έγκριση αυτού.
3- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Στη συνέχεια και μέχρι ώρα 21.00, θα διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, που η θητεία τους θα είναι για την επόμενη τετραετία.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις δύο παραπάνω Επιτροπές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.30 στα Γραφεία του Συνδέσμου μας.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα μέλη μας που είναι Οικονομικά ενήμερα, δηλαδή έχουν πληρώσει μέχρι την 30-6-2020.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Σχετικές δημοσιεύσεις